Lidmaatschap 2020

Lidmaatschap  2020


Onderstaand vindt u een overzicht van de kosten voor een lidmaatschap van onze vereniging.

Als peildatum voor de leeftijden dient 1 januari 2020 te worden gehanteerd.

Contributies 2020


Nieuwe leden betalen het 1e jaar

Contributies bij doorlopend lidmaatschapVISpas voor leden vanaf 14 jaar .

€ 45,00


€ 39,00Jeugd VISpas voor leden jonger dan 14 jaar

€ 25,00


€ 20,00Sub-lid

€ 22,50